Omgevingswet

Omgevingswet

In heel Nederland geldt per 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Een uitleg hierover vind u hier: Nieuwe Natuurwet

Een actuele beschermingslijst onder de nieuwe natuurwet 2017 vind u hier (excel)

Ook buiten de natuurgebieden geldt de bescherming en hierbij behorende onderzoeksplicht bij werkzaamheden of activiteiten.

In de spouwmuren of onder dakpannen van uw huis bijvoorbeeld, kunnen vleermuizen leven, en deze zijn alle wettelijk zwaar beschermd, de dieren maar ook de verblijfplaatsen.

Ook de gierzwaluw en huismus zijn voorbeelden van beschermde soorten die onder uw dakpannen kunnen nestelen.

Bomen kunnen in gebruik zijn als nestplaats voor broedvogels, alle vogels in Nederland zijn tijdens de broedfase beschermd, en kunnen een functie hebben als vliegroute en verblijfplaats voor vleermuizen.

Watergangen kunnen een functie hebben als leefgebied voor specifieke beschermde vissoorten, libellensoorten, en amfibieƫn soorten.

Ook kunnen watergangen leefgebied zijn voor beschermde planten, watertorren en macro fauna, en een functie hebben voor vismigratie.

Braakliggende terreintjes kunnen leefgebied zijn voor de beschermde rugstreeppad.

Vergeten zandbulten kunnen een thuis zijn geworden voor de oeverzwaluw.

Een evenement op een weiland kan weidevogels verstoren in de broedperiode.

Dit zijn slechts voorbeelden van veel voorkomende ecologische knelpunten bij voorgenomen werkzaamheden of activiteiten.

Neem bij twijfel of voor advies gerust contact met ons op,

een goede omgang met de natuur siert de mens.

Wij leveren maatwerk en denken daarin ook graag met u mee.