QuickScan

QuickScan

De ecologische waarden van een omgeving worden in kaart gebracht middels een veld bezoek plus bureaustudie welke een QuickScan wordt genoemd.
Deze QuickScan geeft een eerste beeld van de ecologische waarden, en van de indien van toepassing zijnde te nemen vervolgstappen.

Bij een QuickScan worden meegenomen:

  • aanwezigheid in het plangebied van beschermde soorten (flora fauna),
  • aanwezigheid van beschermde natuurwaarden,
  • gebruik van het plangebied door (beschermde) flora en fauna,
  • indien van toepassing: de geldende regelgeving in het gebiedstype.

Na deze QuickScan zal in een korte rapportage een beeld worden beschreven van de ecologische waarden van het plangebied, en het verwachte effect van de maatregelen op deze ecologische waarden.

Hierop volgend zal indien van toepassing een advies worden gegeven inzake nader onderzoek, en te volgen wettelijke procedure met als doel de uitvoering binnen de grenzen van de flora en fauna wet uit te voeren.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte.