Rapportage na veldonderzoek

Rapportage na veldonderzoek

Gegevens uit veldonderzoek en bureaustudies worden door ons verwerkt tot een rapportage.

Wegens eigendomsrechten van opdrachtgevers kunnen wij geen rapportages online plaatsen.

Gemiddeld gaan er wekelijks meerdere rapportages de deur uit.

In de rapportage worden de gegevens uit bureaustudie en veldonderzoek verwerkt tot een verslag. De rapportage kan worden gebruikt bij het verkrijgen van toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Als de werkzaamheden problemen opleveren voor beschermde soorten of beschermde gebieden, zal de rapportage als basis dienen bij het indienen van een ontheffingsaanvraag bij de provincie.

Kantoorwerk is een wezenlijk onderdeel van adviesbureau JM ecologie b.v.