Drone onderzoek

Drone onderzoek

JM ecologie b.v. beschikt over een professionele drone met camera.

Wanneer hiermee voldoende ervaring is opgedaan en de benodigde cursussen zijn doorlopen zal drone onderzoek kunnen worden ingezet bij onderzoek op kwetsbaar terrein, en/of in verstoringsgevoelige gebieden zoals weidevogelbroedgebied.

Ook nestonderzoek kan een optie zijn.