Nader onderzoek

Nader onderzoek

Waar nodig voeren wij nader onderzoek uit, als aanvulling op de QuickScan. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om nader onderzoek naar aanwezigheid van beschermde soorten, effecten op beschermde soorten, effecten op de gunstige instandhouding van soorten, of effecten op de beschermde status van een terrein.

Voor dit nader onderzoek worden verschillende methodes gebruikt, welke elders op de website aan bod komen.

JM ecologie b.v. beschikt over de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van de verschillende soorten nader onderzoek