Links

Links

Nieuwe natuurwet (Wbn) per provincie:

Kennisdocumenten BIJ12

Werkgroepen:

PGO’s

 • Zoogdiervereniging – over en voor alle inheemse Nederlandse zoogdiersoorten
 • RAVON – over en voor alle inheemse Nederlandse reptielen, amfibieën en vissensoorten
 • Stichting EIS – kenniscentrum insecten en andere ongewervelden
 • SOVON – over en voor alle inheemse Nederlandse vogelsoorten
 • FLORON – Onderzoek en bescherming inheemse Nederlandse flora
 • Vlinderstichting – beschermd vlinders en libellen in Nederland
 • Stichting anemoon – analyse, educatie en marien oecologisch onderzoek
 • BLWG – mossen en kortsmossen onderzoek Nederland
 • Mycologen – paddenstoelen in Nederland
 • Stichting Tinea – richt zich op kleine vlinders

Varia

 • Natuurpresentaties – leerzame excursies en lezingen door senior ecoloog en bioloog Kees Boele
 • Cruydt-Hoeck – Voor bloemenzaad van wilde inheemse bloemen, goed voor de bijen en mooi in de tuin.
 • Sportvisserij – voor veel informatie en leuke quizjes over vissen in Nederland.
 • Nederlandse soorten – voor info over beschermingsstatus per Nederlandse soort (flora en fauna)
 • Diersporen – facebook pagina voor determinatie van gevonden diersporen
 • FFF – Fryske feriening foar fjildbiology
 • Natuurbericht – dagelijks natuurnieuws
 • Invasive plants – over invasieve planten die de bestaande biodiversiteit bedreigen
 • Wilde planten – veel informatie over alle inheemse plantensoorten, door Klaas Dijkstra
 • Netwerk Groene Bureau’s – Brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging
 • Vismigratie – Ruim baan voor vissen!

Wil je ook ecoloog worden? Dan hier wat linkjes naar quizjes en om geluiden te oefenen:

 • European Bat Calls – de verschillende vleermuisgeluiden op detector.
 • Cursus visherkenning – oefen gratis, en sluit af met een online examen!
 • Soortenbank quiz – oefen je soortenkennis met deze quizjes over verschillende soortgroepen!
 • RAVON infotheek – een schat aan informatie! O.a. geluiden van verschillende soorten amfibieën.
 • RAVON agenda – houdt de agenda in de gaten voor leuke lezingen en excursies.
 • Ook is het raadzaam veel mee te gaan met excursies, en lezingen te bezoeken.

Natuurgegevens

 • NDFF – Nationale Databank Flora en Fauna
 • Telmee – voor invoer van waarnemingen voor de NDFF
 • Waarneming – voor invoer van waarnemingen en vragen over determinatie
 • Padden.nu – geeft tijdens de paddentrek een real-time overzicht van aangetroffen soorten en aantallen bij overzetacties
 • Verspreidingsatlas – kaartjes en info landelijke verspreiding flora en fauna
 • Vissenatlas – real-time verspreidingsatlas van de Nederlandse vissoorten

 


Website design:

Wilt u ook zo’n mooie responsive website?

Neem dan contact op met Marc-o-media