Vissen

Vissen

Wij zijn gespecialiseerd in vissen-ecologie, en beschikken derhalve over een zeer goede soorten kennis.

John Melis leidt sinds 2007 de Ravon Werkgroep Vissenonderzoek Friesland (WVOF), en heeft de Fiskatlas Fryslân uitgegeven. Vissenonderzoek kan met schepnet, zegennet of electrovisserij door ons worden uitgevoerd.

Electrovisserij wordt ingezet bij ecologisch onderzoek naar voorkomen van beschermde vissoorten. Middels het plaatselijk onder stroom zetten van het water worden vissen, die tijdelijk verdoofd raken, naar de oppervlakte gehaald.

De vissen worden meteen met een schepnet uit het water gehaald en gedetermineerd. Hierna gaan de vissen terug in het water. De verdoving is tijdelijk en onschadelijk voor de vissen.

JM ecologie b.v.  beschikt over electrovisapparatuur, een consoleboot en de juiste certificering.

jonge snoek
Jonge snoek