Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

JM ecologie b.v. heeft een oorsprong in het vrijwilligerswerk van de Stichting RAVON en de Zoogdiervereniging.

Lid van Raad van Toezicht RAVON

De Stichting RAVON heeft een bureau met ca. 45 medewerkers en ca. 2000 donateurs en vrijwilligers. De stichting heeft een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht werkt op afstand en ondersteunt de bestuurder in de uitvoering van zijn functie.

Coördinatoren RAVON – Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF)

De WVOF is een actieve vrijwilligersgroep die verspreidingsonderzoek doet met schepnet en zegen. De werkgroep is voor een groot deel verantwoordelijk voor kwaliteit de in 2015 verschenen Fiskatlas Fryslân. Het hoofddoel is het verzamelen van (bijzondere) waarnemingen en het verbinden van mensen men kennis of informatiebehoefte over vissen, zoals vrijwilligers en de waterbeheerders. Er worden jaarlijks enkele excursies gegeven, maar daarnaast is er een mogelijkheid voor het geven van lezingen of een cursus visherkenning.

Coördinator RAVON – Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF)

De WHF is een spin-in-het-web werkgroep. Het hoofddoel is het verzamelen van (bijzondere) waarnemingen en het verbinden van mensen men kennis of informatiebehoefte over amfibieën en reptielen, zoals vrijwilligers en de terreinbeheerders. Vanuit deze werkgroep worden de amfibieën-overzetacties in Noordwolde-Zuid en Beetsterzwaag ondersteund.

Coördinator Zoogdiervereniging – Zoogdierwerkgroep Friesland (ZF)

De ZF is een spin-in-het-web werkgroep. Het hoofddoel is het verzamelen van (bijzondere) waarnemingen en het verbinden van mensen men kennis of informatiebehoefte over zoogdieren, zoals vrijwilligers, provinciale coördinatoren (otters, bevers, boommarters, kleine marterachtigen, vleermuizen en dassen) en de terreinbeheerders.

Coördinator Zoogdiervereniging – Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN-Fr)

De VLEN-Fr beheert de meldingen van vleermuizen die vanuit diverse bronnen binnenkomen. Meldingen worden uitgezocht, en waar nodig worden hulpbehoevende dieren opgevangen.

Coördinator EIS/NL – Kreeften- en waterkever Onderzoek Noordoost-Nederland (KONON)

Het hoofddoel is het verzamelen van (bijzondere) waarnemingen van exotische kreeften en de “grotere“ inheemse soorten waterkevers (t/m formaat gestreepte waterroofkever).

Leden Sportvisserij Friesland – Calamiteitenteam

John is oproepbaar voor het calamiteiten team dat bij massale vissterfte opgeroepen wordt. Het calamiteitenteam is een samenwerking tussen het Wetterskip, Sportvisserij Friesland en de WVOF.