Muizen

Muizen

Wanneer er een onderzoeksvraag is naar de aanwezigheid van muizensoorten, zoals de waterspitsmuis, Noordse woelmuis, grote bosmuis, of ook als het gaat om het verkrijgen van een algemeen verspreidingsbeeld van muizen in een gebied, wordt door JM ecologie b.v. een muizenonderzoek opgezet.

Dit onderzoek wordt gedaan middels een gesteld aantal raaien met lifetraps.

Het altijd enthousiaste team van JM ecologie heeft hiermee ruimte ervaring, en een goede reputatie als het gaat om overlevingskansen van de muizen, het aantonen van de daadwerkelijke verspreiding, en het uitbrengen van een gedetailleerde rapportage na afloop van het onderzoek.

Ook kunt u bij ons terecht voor het hierop mogelijk benodigde advies, wanneer rekening gehouden dient te worden met aanwezigheid van beschermde muizen soorten.