Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

In bepaalde gevallen wordt door ons team ecologische begeleiding verzorgd.
Dit gebeurd op aanraden van JM ecologie b.v. , of vanuit een plicht tot ecologische begeleiding, wanneer het gaat om gestelde voorwaarden vanuit het RVO, geldende als voorwaarde binnen een ontheffing.

Ecologische begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het op gezette tijden controleren op aanwezigheid van broedvogels binnen de verstoringszone van werkzaamheden,
  • aanwezigheid bij droogleggen of uitbaggeren van watergangen, waarbij door ons team de vissen, amfibieĆ«n en eventuele beschermde waterplanten worden overgezet naar gelijkwaardige watergangen in de directe omgeving,
  • aanwezigheid van een ecoloog bij het verwijderen van boomstronken in een gebied waarin o.a. hazelworm bekend is, welke onder deze boomwortels kunnen rusten,
  • toezien op de juiste manier van uitvoeren van werkzaamheden, zoals door ons omschreven in het werkprotocol,
  • het begeleiden van sloopwerkzaamheden waarbij voorafgaand hieraan een gebouw moet worden vrijgesteld van vleermuizen,
  • controle op de juiste manier van uitvoeren van o.a. maaiwerkzaamheden ten behoeve van waterspitsmuis, volgens werkprotocol.

Dit is slechts een greep uit de voorbeelden van ecologische begeleiding.