Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

In bepaalde gevallen wordt door ons team ecologische begeleiding verzorgd.
Dit gebeurd op aanraden van JMecologie, of vanuit een plicht tot ecologische begeleiding, wanneer het gaat om gestelde voorwaarden vanuit het RVO, geldende als voorwaarde binnen een ontheffing.

Ecologische begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het op gezette tijden controleren op aanwezigheid van broedvogels binnen de verstoringszone van werkzaamheden,
  • aanwezigheid bij droogleggen of uitbaggeren van watergangen, waarbij door ons team de vissen, amfibieën en eventuele beschermde waterplanten worden overgezet naar gelijkwaardige watergangen in de directe omgeving,
  • aanwezigheid van een ecoloog bij het verwijderen van boomstronken in een gebied waarin o.a. hazelworm bekend is, welke onder deze boomwortels kunnen rusten,
  • toezien op de juiste manier van uitvoeren van werkzaamheden, zoals door ons omschreven in het werkprotocol,
  • het begeleiden van sloopwerkzaamheden waarbij voorafgaand hieraan een gebouw moet worden vrijgesteld van vleermuizen,
  • controle op de juiste manier van uitvoeren van o.a. maaiwerkzaamheden ten behoeve van waterspitsmuis, volgens werkprotocol.

Dit is slechts een greep uit de voorbeelden van ecologische begeleiding.