Hazelworm en gladde slang

Hazelworm en gladde slang

Hazelworm (en gladde slang)

Doelstelling: de hazelworm is bekend uit delen van Friesland (waaronder Beetsterzwaag, Lippenhuizen en de Stellingwerven), maar is niet bekend in andere delen die even geschikt lijken te zijn. De vraagstelling is of de soort er desondanks toch zit. Er is nog geen eerder serieus onderzoek naar deze soort uitgevoerd in deze gebieden. Dit onderzoek is eventueel uit te breiden voor de gladde slang;

Methode: plaatjes onderzoek;

Periode: het veldwerk kan plaatsvinden vanaf maart;

Rapport: onderzoeksresultaten en conclusies met betrekking tot onderzochte gebieden, maar ook verwachtingen voor niet onderzochte gebieden.