Stages

Stages

John Melis ecologie heeft in samenwerking met RAVON in 2015 een stage begeleid in Friesland. We hebben besloten daar in 2017 mee door te willen gaan.

Er zijn enige onderzoeksvragen die klaarliggen.

De stages worden begeleid door John Melis en hebben een raakvlak met de RAVON werkgroepen WVOF of WHF en/of de Zoogdierwerkgroep Friesland.

Belangrijke voorwaarden voor het uitvoeren van een stage zijn dat je zelfstandig kunt werken en in het bezit bent van eigen vervoer.

Als je interesse hebt in een stageonderzoek naar onderstaande onderwerpen, of zelf een idee hebt, kan je contact opnemen met info@jmecologie.nl.

Werkgroep Herpetofauna Friesland:

  • verspreidingsonderzoek naar hazelworm, gladde slang (klik)
  • rugstreeppad, boomkikker en kamsalamander(klik).

 

Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (WVOF):

  • Verspreidingsonderzoek gestreepte Amerikaanse rivierkreeft(klik).

 

Zoogdierwerkgroep Friesland:

  • verspreidingsonderzoek naar de das (klik) en Noordse woelmuis.