History John Melis Ecologie

History John Melis Ecologie

John Melis ecologie is opgericht in 2008 onder de naam Fryslân Grien. De oprichter, John Melis, was toen nog primair werkzaam in het projectmanagement. De activiteiten binnen RAVON, WARF, WVOF en de Zoogdierwerkgroep waren hobby. In 2009 is de definitieve overstap gemaakt vanuit de ICT naar de ecologie.

De aanwezige kennis van reptielen, amfibieën, vissen en muizen is in de jaren daarna uitgebreid door veel veldwerk uit te voeren als begeleider van specialisten. Ook andere soortgroepen, zoals planten, libellen, kevers, dag- en nachtvlinders en sprinkhanen zijn opgepakt. In 2011-2012 is de Friese zoogdieratlas opgebouwd. In 2012-2015 is met de WVOF hard gewerkt aan de opbouw van een goed verspreidingsbeeld van vissen en is de Friese vissenatlas uitgebracht (Fiskatlas Fryslân, Melis, J. & M. Koopmans). Daarnaast leverde de coördinatie van enkele werkgroepen (WVOF, WHF, KONON Zoogdierwerkgroep, VLEN) en de samenwerking met de FFF veel kennis op.

De kern en de opstart van Fryslân Grien lag voornamelijk in nader onderzoek van vissen, reptielen en amfibieën, muizen en vleermuizen. Sinds 2011 is Fryslân Grien ook betrokken, bij alle ecologische aspecten, bij diverse grote werken van energiebedrijven en waterbedrijven. Het ging hierbij voornamelijk om leidingwerk. Van natuurtoets, via eventueel nader onderzoek van allerlei soortgroepen, tot ontheffingsaanvragen (F-&f-wet)- en vergunningsaanvragen (NB-wet), werkprotocollen en ecologische begeleiding.

Sinds 2015 is Fryslân Grien, met de naamsverandering naar John Melis ecologie, ook de markt opgegaan van particulieren en woningcoöperaties. Daarbij wordt elk aspect aangeboden bij sloop, verbouwing, kapwerkzaamheden en herinrichting. Ondertussen zijn ook hierin vele projecten van start tot finish begeleidt.

De naamsverandering was een logisch gevolg van de landelijke bedekking. In 2014/2015 werd al in alle 12 provincies gewerkt, waarbij enkele uitvoerende activiteiten werden uitbesteed aan ervaren lokale ZZP-ers of ervaren tijdelijke medewerkers onder coördinatie van ons eigen personeel. Ondertussen beschikken we over een groot netwerk van specialisten door heel Nederland.

In de afgelopen jaren is gewerkt voor, en met, vele adviesbureaus, waaronder: Antea Group (ex Ingenieursbureau Oranjewoud), Altenburg&Wymenga, Bureau FaunaX, Dolstra Ecologisch Advies, Buro Bakker, Bureau Viridis, Koeman en Bijkerk, BügelHajema Adviseurs, Bureau Aandacht Natuur, Tonckens ecologie, Successie Natuurzaken, Miecon, Bat Attitude, Bionet, Groen Support, DNatuur, Courbois Flora en Fauna Expert, Jasja Dekker dierecoloog, Fauna Futura, Fishtronics en, last but not least, Bureau Waardenburg. Sinds 2015 is John Melis ecologie lid van het Netwerk Groene Bureau’s.

En natuurlijk zijn we klaar voor de nieuwe Wet natuurbescherming!